Cjenovnik

Preuzmite WINNER 2022-2023 CJENOVNIK

Zima 2022/23

PERIOD 1 spavaća soba 21m2/max
4 osobe
1 spavaća soba 28m2/max
5 osoba
1 spavaća soba 31m2/max
5 osoba
1 spavaća soba 33m2/max
5 osoba
2 spavaće sobe 67m2/max 8 osoba
04.12.22-17.12.22

 

45,00 55,00 60,00 65,00 105,00
17.12.22–24.12.22

 

55,00 70,00 72,50 75,00 110,00
24.12.22-02.01.23

 

80,00 100,00 110,00 115,00 190,00
02.01.23–14.01.23

 

70,00 90,00 95,00 100,00 160,00
14.01.23-28.01.23

 

65,00 85,00 90,00 95,00 150,00
28.01.23-04.03.23

 

70,00 90,00 95,00 100,00 160,00
04.03.23-18.03.23

 

60,00 80,00 85,00 90,00 140,00
18.03.23-15.04.23

 

55,00 70,00 72,50 75,00

 

110,00
 

 

  • Cijene su izražene u EUR, za apartman, po danu
  • 1 EUR = 1.946 KM
  • Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cijenu
  • U slučaju zatvaranja granica ili nemogućnosti rada zbog Covid-19 obavezujemo se vratiti Vam uplaćeni novac, umanjen za bankarske provizije ili možete izvršiti korekciju termina u skladu sa raspoloživosti.